SZOLGÁLTATÁSAINK

 
 

Foglalkozások,vizsgálatok részletesebb leírása

 

Mozgásfejlesztő tornák és fejlesztő foglalkozások

 • Alapozó terápiás fejlesztő torna (5 éves kortól)
 • TSMT komplex mozgásfejlesztés (3 hónapos – 7 éves korig)
 • AIT/FST – Hallási figyelem tréning (egyéni)
 • Korai fejlesztés (0-5 éves korig)
 • Beszédindítás
 • Komplex gyógypedagógiai fejlesztés
 • Autizmus-specifikus gyógypedagógiai fejlesztés

Vizsgálatok

 • Mozgás felmérés és vizsgálat (Alapozó és TSMT vizsgálati módszerekkel)
 • Komplex kognitív képességek vizsgálata
 • Komplex logopédiai vizsgálat
 • GOH/GMP – Beszédhallás, Beszédészlelés teszt

Csoportos foglalkozások

 • Logopédiai foglalkozás
 • Iskolaelőkészítő foglalkozás
 • Iskolaelőkészítő foglalkozás német nyelven

Mozgásfejlesztő tornák és fejlesztő foglalkozások

 • Alapozó terápiás fejlesztő torna
 • TSMT komplex mozgásfejlesztés
 • NILD terápia (egyéni)
 • AIT/FST Hallási figyelem tréning (egyéni)
 • Cogniplus Figyelemfejlesztő tréning (egyéni)
 • Tanulástechnikai tréning
 • Grafomotoros tréning
 • Pályaorientációs foglalkozás
 • Komplex gyógypedagógiai fejlesztés
 • Autizmus-specifikus gyógypedagógiai fejlesztés

Kislétszámú tanulócsoportok

 • Felzárkóztató foglalkozás/Korrepetálás (minden tantárgyból)
 • Felzárkóztató foglalkozás németül
 • Felvételi előkészítő foglalkozás

Vizsgálatok, felmérések

 • Mozgásfelmérés és vizsgálat (Alapozó és TSMT vizsgálati módszerekkel)
 • Komplex kognitív képességek vizsgálata
 • Komplex vizsgálat – általános gyógypedagógia és/vagy fejlesztőpedagógia vizsgálat
 • GOH/GMP Beszédhallás, Beszédészlelés teszt
 • Iskolaérettségi felmérés és szülőkonzultáció

Pszichológiai tanácsadások

 • Nevelési tanácsadás
 • Továbbtanulási és pályaorientációs tanácsadás
 • Egyéni konzultációk
 • Általános pszichodiagnosztika, állapotfelmérés és támogatás

Tornák, foglalkozások

 • Személyi edzés felnőtteknek
 • Kiscsoportos köredzés felnőtteknek

Pszichológiai tanácsadások

 • Nevelési tanácsadás
 • Pályaorientációs tanácsadás
 • Egyéni konzultációk